Hur man gör en generator tystare

Om du vill göra din generator tystare finns det några saker du kan göra. Dessa inkluderar ljuddeflektorer, isolering och ljudisoleringsmaterial. Om du letar efter en mer permanent lösning kan du investera i en ljudisoleringsmaskin. Detta är ett bra alternativ om du vill hålla din generator tyst medan du fortfarande använder den.

Ljudavledare

Det finns många alternativ för att göra din generator tystare, inklusive ljuddeflektorer. Dessa billiga, bärbara barriärer kan minska ljudet med en faktor 10 eller mer. De kan vara gjorda av plywood, gips eller annat icke brännbart material. De bör vara minst 4 fot breda och tre fot höga.

Ett annat populärt sätt att göra en generator tystare är att installera en ljuddämpare. I grund och botten kan en stor ersättningsljuddämpare minska ljudet. Dessa enheter har perforerade rör som absorberar ljud och minskar ljudet som kommer ut ur avgasröret.

En ljuddeflektor är en kapsling gjord av olika typer av material, inklusive skum eller plywood. Dessa paneler är designade för att blockera ljud samtidigt som de tillåter korrekt luftflöde genom generatorn. I allmänhet är dessa kapslingar cirka 50 mm tjocka. Den mest effektiva typen är gjord av en trä-plastkomposit.

Ljuddeflektorer är mycket viktiga för att tysta generatorer. En träplåt placerad runt generatorn i specifika vinklar hjälper också till att minska buller- och decibelnivån. En annan typ är gipsskivor. En bra ljuddeflektor förhindrar ljudvågor från att nå närliggande ytor.

En ljuddeflektor kan också hjälpa till att minska buller från avgasröret. Ett horisontellt avgasrör ökar ljudet, medan ett vertikalt dämpar ljudet. Om du är osäker på vilken typ av ljuddämpare som är bäst, kontrollera tillverkarens specifikationer för mer information om hur dessa enheter fungerar.

Decibelmätare och smartphoneappar kan användas för att mäta bruset från en generator. De flesta generatorer har en decibelnivå mellan 70 och 90 decibel. Vissa modeller kan dock producera ännu högre decibelnivåer på grund av mekaniska problem.

Isolering

Ljudisolering av generatorlådan kan avsevärt minska ljudnivån för en generator. Det finns en mängd olika ljudisoleringsmaterial som är idealiska för detta ändamål. Till exempel kan du använda 3 mm ljudisoleringsmembran från Acoustiblok för att bekämpa bullret från generatorer av industristorlek. Ett annat alternativ är att använda kakelplatta. Båda dessa material är utmärkta för att minska ljudnivån från en generator.

göra en generator tystare
göra en generator tystare

Ljudisolerande material är lättillgängligt i de flesta hemförbättringsbutiker, stora onlineåterförsäljare och lantbruksbutiker. Home Depot och Walmart har ljudisoleringsmaterial, men du kan också köpa material av högre kvalitet från specialbutiker. Det ljudisolerande materialet som används är vanligtvis brandbeständigt. Materialet som används för att ljudisolera en generator beror på dess typ och dess placering.

Förutom att använda ljuddämpande material kan du även placera avgasröret vertikalt för att minska ljudnivån. Du kan också installera akustiska stängsel runt generatorn, som hjälper till att reflektera ljudvågor och begränsa buller från att fly genom höljet. Isolering inuti generatorhöljet är också ett bra sätt att minimera buller. Du kan använda akustiska väggpaneler eller andra ljudabsorberande material för att minimera ljudet.

Om du inte vill lägga en massa pengar på en dyr ljuddämpare kan du bygga en själv. Plywood är ett utmärkt material för detta ändamål, eftersom det är billigt och möjliggör anpassning. Även om det kan kräva lite armbågsfett, är den färdiga produkten värt det. Först måste du bygga en trälåda för generatorn. Sedan kan du lägga till ventilations- och avgashål. Du kan också måla insidan av lådan med tjära för att minimera ljudet. För att ytterligare minska bullret kan man lägga isolering mellan ytterlådan och innerlådan.

En annan bra metod för att göra en generator tystare är att installera antivibrationsfästen. Dessa kommer att bidra till att minska ljudet från motorn och avgasrören. Men för att få maximal minskning måste du använda denna teknik i kombination med andra metoder. Att dra åt lösa skruvar och gummibrickor kan också hjälpa till att dämpa vibrationsljud. Dessutom hjälper tjockare gummibrickor att absorbera mer ljud.

Ljuddämpare

Ljuddämpare är en integrerad del av en generator, vilket minskar bullret och utsläppen från förbränningsmotorn. Flera olika stilar av ljuddämpare finns tillgängliga för att passa specifika behov. Reaktiva ljuddämpare har upp till tre kammare anslutna med ett rör, vilket gör att avgasljud kan studsa mellan dem, vilket minskar utgående brus. Dessa ljuddämpare är mest effektiva för att reducera låg- till mellanfrekvent ljud, och absorberande ljuddämpare har E-glas- eller glasfiberisolering och är bäst för högfrekventa ljudvågor.

Ljuddämpare finns i olika former och storlekar. De kan placeras över generatorns avgasrör för att minska buller. En annan typ av ljuddämpare är ett kuvert, som är byggt av plywood. Det liknar en box, men kan ge mer av en brusreducering.

Att lägga till en ljuddämpare till din generator kommer att minska ljudnivåerna avsevärt. Det finns många modeller på marknaden, och du kan köpa en online. Dessa ljuddämpare kan minska ljudnivån på en generator med allt från 12 till 18 decibel. Kapslingen du använder bör låta generatorn svalna, annars kan det skada generatorn.

Att välja en tystare generator är en bra idé om ljudet från din generator stör grannar. Många av de tystare modellerna ligger inom samma effektområde som sina bullriga motsvarigheter, men de har ofta bättre ljuddämpare och hus. Du kan också minska ljudnivån genom att ställa din generator längre bort från ett område med närliggande bostäder eller byggnader. Detta gör det dock inte tystare; istället kommer det bara att sänka ljudnivåerna.

Ljudisolerande material

Generatorljud kan reduceras genom att använda olika ljudisoleringsmaterial. Dessa inkluderar träpaneler, massladdad vinyl och ljudisolerande skum. Den förra ger ljudabsorption, medan den senare förhindrar ljudvågor från att eka i lådan. Träpaneler ska ha en läpp runt sig, och kanterna ska vara lika stora som träets tjocklek. Det översta lagret av ljudisolerande material ska vara skum, vilket är effektivt för att blockera ljudvågor innan de når lådan. Akustisk caulk kan också användas för att täta upp små luckor.

göra en generator tystare

Ett annat alternativ för ljudisoleringsmaterial är fiberboard. Även om vanlig plywood inte är lika effektivt, är fiberboard ett utmärkt val. MDF finns i en mängd olika storlekar och kan skäras med bord eller cirkelsåg. När du skär, se till att läsa etiketter och mått noggrant.

Ljudisolerande material gör en generator tyst genom att göra den så liten som möjligt. Att lägga till MLV-isolering hjälper till att minska buller. Se till att panelerna är skurna till rätt storlek och limma dem sedan på insidan av ljudplanken. Fäst dem sedan med skruvar eller gångjärn. Slutligen, se till att lådan är förseglad med tätning. Detta är ett enkelt sätt att göra en generator tystare.

För väggarna i huvudgeneratorlådan bör du använda fiberskivor med medeldensitet. Du kan hitta den här typen av material på nätet. Du kan också använda plywood, men se till att ta hänsyn till densiteten av de material som används. Det är viktigt att tänka på att plywood kan vibrera och generera buller. Plywood är också tungt, så fiberboard är ett bättre val.

Ljudisolerande material gör en generator tyst genom att blockera ljudvågor som passerar genom lådan. Du kan också använda en baffelbox för att minska den totala ljudnivån för en generator. Dessa ljudisolerade material förhindrar också att ljud kommer in i lådan när maskinen är igång.

Invertergeneratorer

Invertergeneratorer är ett utmärkt sätt att göra din generator tystare. Dessa enheter har inverterteknik som automatiskt känner av elektriskt behov och justerar uteffekten. De är också byggda med karosser och material som minskar buller. Dessa funktioner gör invertergeneratorer perfekta för camping.

Invertergeneratorer är också kompakta och lätta. Detta gör att de enkelt kan transporteras. Däremot är konventionella generatorer stora, skrymmande och kräver hjul för att röra sig. Även om invertergeneratorer är bekväma, är traditionella generatorer svåra att flytta runt och är inte idealiska för små utrymmen.

En annan fördel med invertergeneratorer är deras renare effekt. Traditionella generatorer avger smutsig kraft som kan skada känslig elektronik. Dessa effektfluktuationer kan till och med orsaka minnesförluster i datorn eller driftsfel. En invertergenerator har en THD (total harmonic distortion) på mindre än sex procent.

Invertergeneratorer är också tystare än traditionella generatorer. Du kan till och med para ihop dem för att dubbla deras kraft. Några av de största modellerna är ungefär lika stora som en stor påse hundmat. Men innan du köper en invertergenerator, överväg dina strömbehov. Du kan behöva en generator för att driva en liten apparat, till exempel en tv eller ett kylskåp.

Invertergeneratorer minskar också bränsleförbrukningen. De går långsammare när det inte finns någon belastning att dra. På så sätt sparar de upp till fyrtio procent på bränslet. Och eftersom deras motorer bara använder bränsle när de behöver, producerar de mindre ljud än traditionella generatorer. Som ett resultat kan de till och med köra större apparater utan att förbruka för mycket bränsle.

göra en generator tystare

Även om vissa modeller är tystare än andra, är det fortfarande viktigt att välja rätt för dina behov. Ett bra varumärke med ett utmärkt rykte har ett brett urval av invertergeneratorer. De kan variera från några hundra watt till flera tusen watt. Det är viktigt att notera att de större generatorerna ger mer ljud än mindre modeller.

Scott Friedman