Hur man gör en rumsfläkt tystare

Oavsett om du vill göra en rumsfläkt tystare eller helt enkelt vill minska bullret, finns det några saker du kan göra för att minska ljudet. Du kan placera den på en plan yta, använda ett variabelt motstånd eller till och med byta blad.

Placera en fläkt på en jämn yta

Ett av de enklaste sätten att göra din rumsfläkt tystare är att se till att den är monterad på ett plant underlag. Detta kan uppnås genom att placera fläkten på ett bord, skrivbord eller golv. Detta bör göras hela tiden. Genom att göra detta kommer du att kunna undvika klickande och skramlande ljud.

Basen på en rumsfläkt kan göra ett högt skramla om den sitter på ett ojämnt underlag. Om den inte är jämn kan du alltid flytta fläkten till en jämn plats. Du kan också se till att fläkten får ordentligt stöd genom att placera en tjock matta under den. Korrekt rengöring och underhåll är viktigt för att undvika bullerproblem. Du bör också koppla ur fläkten vid rengöring.

En annan metod för att göra en rumsfläkt tystare är att rikta in bladen. Om bladen inte är rätt inriktade, kommer fläkten att vinkla och orsaka oljud. För att rikta in dem ordentligt, lägg fläktbladen på en plan, jämn yta. Se till att kanterna vidrör den nedre ytan. Du kan också kontrollera inriktningen genom att placera fläkten på en jämn yta som ett skåp. Se också till att byta ut skadade fläktblad så snart som möjligt.

Att placera fläkten på en plan yta gör rumsfläkten tystare genom att ge ett balanserat luftflöde. Det begränsar också fläktens vinkling. Du kan också använda justerbara fötter för att nivellera fläkten. Hårda ytor tenderar att förstärka ljudet från fläktbladen, men mjuka ytor kommer att absorbera ljudet.

hur man gör en rumsfläkt tystare
hur man gör en rumsfläkt tystare

Använder ett variabelt motstånd

Om du vill minska ljudet från din rumsfläkt, prova att använda ett variabelt motstånd. Detta kommer att minska fläktens hastighet och kommer inte att skada fläkten eller förlängningssladden. Att använda ett variabelt motstånd kommer också att minska strömmen som strömmar genom sladden, så att den inte överhettas. Vanligtvis, ju långsammare fläkten roterar, desto mindre ljud kommer den att göra.

Rengöring av fläktbladen

Ett sätt att göra en rumsfläkt tystare är att rengöra bladen. Damm och smuts kan göra att fläkten vinglar och skapar mycket ljud. Använd en våt svamp eller sprickrengöringsmedel för att rengöra bladen noggrant. Damm och smuts kan också slita på lagren i fläkten och öka dess ljud. Om du märker ett skramlande eller malande ljud, försök att använda ett silikontätningsmedel för att stoppa ljudet.

Även om det är viktigt att rengöra fläktbladen är andra delar av fläkten också känsliga för damm och skräp. Om detta inte löser problemet kan du behöva kontrollera andra delar av fläkten. Vissa fläktar har en skumkudde mellan bladen. Denna kudde hjälper till att minska buller, men om den är skadad kommer det att göra fläkten bullriga.

Du kan få utbyte av bladkuddar från din lokala järnaffär. Du kan också använda tjockt skum eller kartong för att vaddera bladen. Se till att göra ett hål i mitten av skummet eller kartongen så att stoppningen ligger i jämnhöjd med bladen. Om detta inte fungerar kan du prova att använda en gammal kudde eller handduk istället. Du kan använda ett rengöringsmedel för att ta bort fettet som har byggts upp på knivarna.

Om ljudet är besvärande kan du överväga att installera ljuddämpningsmattor under fläktarna. Du kan också göra fläktarna tystare genom att byta ut bladen om de är skadade. Ett annat sätt att göra en rumsfläkt tystare är att rengöra bladen. Damm som ansamlas på bladen kan göra fläkten högre. Den kan bli upp till 50 decibel!

Byte av blad

För att göra en rumsfläkt tystare kan du göra justeringar av dess blad. Många fläktar har ett bladnav som skiljer bladen från motorn. För att göra din fläkt tystare måste du säkra bladnavet i rätt läge. När du har gjort detta, sätt på fläkten och testa ljudet. Om fläkten fortfarande låter, måste du dra åt bladen.

hur man gör en rumsfläkt tystare

Rumsfläktar med oscillerande funktioner kan producera mycket ljud. Detta beror på att bladen hela tiden rör sig, vilket skapar turbulens. Det mesta av ljudet kommer från luften som trycks ut av fläkten, och mycket lite ljud kommer från luften som sugs in.

Att byta blad på en rumsfläkt kan göra den tystare genom att minska motorns hastighet. Du bör också smörja bladen varje år för att förhindra att de slits ut i förtid. Du kan göra detta genom att spraya olja på stiftet som håller bladen. Om detta inte fungerar bör du byta blad och installera en ny fläkt.

Om du har en rumsfläkt som bullrar mycket kan du behöva byta blad. Detta är lättare att göra med rumsfläktar än med takfläktar. Du behöver en skruvmejsel och en fuktig trasa. Du måste också ta bort fläktens bladlock.

Om din fläkt har skeva blad kan de orsaka vibrationer och ljud. Att byta blad kan också öka fläktens livslängd och förhindra att den låter lika mycket som tidigare.

Byte av motor

Ett sätt att göra en rumsfläkt tystare är att byta motor. En fläkt med en skadad motor går inte lika tyst som en med en ny motor. Byte av motor kan göras enkelt. Du kan använda tryckluft för att blåsa ut skräp som har samlats inuti fläkten. Du kan också använda en handdammsugare för att rengöra fläkten. Dessa metoder är enkla och kommer att förbättra ljudet från fläkten.

Ett annat sätt att göra en rumsfläkt tystare är att smörja motorn. Det är viktigt att använda rätt smörjmedel vid motorbyte. Att använda fel typ av olja kan orsaka problem och göra att en takfläkt går i ett obehagligt högt tillstånd. Kom också ihåg att smörja alla delar av motorn, speciellt lagren, för att undvika att täppa till och förstöra fläkten.

hur man gör en rumsfläkt tystare

Att byta motor på en rumsfläkt är en relativt enkel uppgift. Först måste du dra åt bladnavet. Du bör sedan slå på rumsfläkten för att testa om det finns ljud. Om ljudet fortfarande finns kvar kan du behöva säkra bladnavet med lite stoppning.

Om motorn orsakar ljudet, försök att ta reda på var den kommer ifrån. Ibland är orsaken till ljudet själva fläktbladen som samlar på sig smuts med tiden. Andra gånger är fläktmotorn trasig eller sliten. Om du märker några tecken på slitage kan du behöva byta ut motorn.

En annan metod är att se till att rumsfläktens blad inte vidrör motorhuset. Detta kan orsaka kortslutning i motorns ledning. Om du inte kan ta bort fläkten helt kan du använda en fläkt som har justerbara fötter för att hålla den i nivå. Om detta inte fungerar kan du behöva byta ut fläkten. Du bör också söka hjälp av en certifierad elektriker för att sköta eventuella elarbeten.

Scott Friedman